وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نیت زبان

آیا نیت روزه باید بر زبان گفته شود

آیا نیت روزه باید بر زبان گفته شود گفتن نیت روزه بر زبان لازم نیست همینکه شخص قصد روزه داشته باشد و بداند که برای خدا می خواهد روزه بگیرد کفایت می کند.احکام روزه روزه آن است که (1) انسان برای انجام فرمان خداوند عالم (2) از اذان صبح تا…