مرور برچسب

نیت روزه در شب اول

نیت روزه تمام ماه رمضان یا نیت در هر شب

نیت روزه تمام ماه رمضان یا نیت در هر شب   انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان مسأله 1551 انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند (1) و بهتر است که شب اول ماه هم، نیت روزه همه ماه را بنماید (2). (1) (سیستانی:)…