مرور برچسب

نیت بر زبان

نیت نماز چگونه باید باشد

نیت نماز چگونه باید باشدمسأله 943 انسان باید نماز را به نیت قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم (1) به جا آورد، و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلًا به زبان بگوید که چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربهً إلی اللّه (2). (1)…