نیت اعتکاف چگونه است

نیت اعتکاف چگونه است نيت اعتكاف  پرسش 10 .  نيت اعتكاف از چه زمانى شروع مى‏شود؟ و چگونه بايد نيت شود؟ همه مراجع: از هنگام اذان و طلوع فجر روز اول شروع مى‏شود. البته مى‏توان از شب قبل نيت كرد و از همان زمان بايد اعتكاف نمود. و نيت آن اين‏گونه است «از اكنون تا [...]