وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نیابت

گرفتن نایب و کمک در وضو و غسل بیمار

گرفتن نایب و کمک در وضو و غسل بیماروضو گرفتن با دست و پا شکسته و بسته شده را از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنیدشرط یازدهم (1): آن که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد (2)، یا در رساندن آب…