وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نگهداری حیوان

احکام نگهداری حیوانات

احکام نگهداری حیواناتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم کبوتری که از پارک گرفته شده است پرسش : برادرم کبوتر با ارزشى را در پارک گرفته، و به خانه آورده است. اکنون آن کبوتر با کبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرمایید: الف)…