مرور برچسب

نگهداری حیوانات

احکام نگهداری حیوانات

احکام نگهداری حیواناتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم کبوتری که از پارک گرفته شده است پرسش : برادرم کبوتر با ارزشى را در پارک گرفته، و به خانه آورده است. اکنون آن کبوتر با کبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرمایید: الف)…

آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است

آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است در نوشتار قبل «ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.بول به معنی ادرار و غائط به معنی …