مرور برچسب

نگاه به عورت

حکم معاینه اعضای تناسلی توسط دانشجویان پزشکی و پرستاری

حکم معاینه اعضای تناسلی توسط دانشجویان پزشکی و پرستاریمطابق نظر آيت الله خامنه اي  س. غالباً در معاینه اعضای تناسلی اعم از این‌که توسط فرد مُماثل صورت بگیرد یا خیر، احکام شرعی مانند نگاه‌کردن پزشک یا دانشجو از طریق آینه، رعایت نمی شود و…

نگاه به نامحرم از داخل آینه

نگاه به نامحرم از داخل آینه نگاه از آينه پرسش 7. آيا نگاه به موهاى زن نامحرم، از داخل آينه جايز است؟ همه مراجع: خير، جايز نيست.تبصره. حكم نگاه از آينه، شيشه، آب صاف و مانند آن، با عكس و فيلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آينه به زن…