وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نيت غسل

نيت غسل استحاضه

نيت غسل استحاضه پرسش 201 . آيا هنگام غسل استحاضه علاوه بر نيت، بايد نوع استحاضه (متوسطه و كثيره) را نيز در نيت مشخص كرد؟ همه مراجع: خير، تنها نيت استحاضه كافى است. . امام، استفتائات، ج 1، غسل استحاضه، س 180 و دفتر: همه مراجع.احكام…