وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نياز عقل

نياز عقل به وحي

نياز عقل به وحي با وجود عقل و علم و دانش چه نيازي به وحي است؟پاسخ: ضرورت و نیاز انسان به وحی و هدایت آسمانی جوانب گوناگونی دارد که عقل به تنهایی قادر به پاسخگویی به این حوزه ها نیست ؛ منشا اصلی این مساله هم به عدم امکان رسیدن عقل به…