وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نه سال

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر  مسأله 436 خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال (1) و زن، بعد از یائسه شدن می‌بیند حیض نیست (2). (1) (زنجانی، فاضل:) نُه سال قمری.. (2) (مکارم:) و اگر مربوط به زخم و جراحتی نباشد، استحاضه است که احکام…