وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز کنار مرد

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هممسأله 886 بنا بر احتیاط مستحب باید زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد. (گلپایگانی، صافی:) مسأله مکروه است زن در نماز جلوتر از مرد یا مُحاذی با او بایستد…