مرور برچسب

نماز کامل یا شکسته

نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر

نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرمسأله 1356 مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند (1). ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه…