مرور برچسب

نماز نمی خواند

ازدواج با بى  نماز چگونه است

ازدواج با بى  نماز چگونه است ازدواج با بى نماز پرسش 166 . آيا ازدواج با شخصى كه نماز نمى خواند، جايز است؟همه مراجع: ازدواج با او جايز است؛ ولى كراهت دارد.تبصره. ازدواج با فرد فاسق كراهت دارد و كسى كه نماز نمى خواند، مصداق بارز فسق…