مرور برچسب

نماز مستحبی در حال حرکت

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند مسأله 781 نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری (1) خواند و اگر انسان در این دو حال ، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد (2). (1) (فاضل…