قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

نماز زن در خانه

صفحه اصلی/برچسب:نماز زن در خانه

نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه

نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه [مسأله 894 برای زنها نماز خواندن در خانه] مسأله 894 برای زنها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اطاق عقب بهتر است (1)، ولی اگر بتوانند کاملًا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند. این مسأله، در رساله آیت اللّه [...]

Code Center