وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز زن در خانه

نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه

نماز خواندن زن در مسجد یا در خانهمسأله 894 برای زنها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اطاق عقب بهتر است (1)، ولی اگر بتوانند کاملًا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست…