وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز دست بسته

حکم آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن

حکم  آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن (تکتف)مبطل سوم نماز: اشاره از مبطلات نماز آن است که مثل بعض کسانی که شیعه نیستند دستها را روی هم بگذارد (1). (1) (بهجت:) و قصدش این باشد که این کار، جزءِ نماز است یا انجام دادن آن لازم است. در غیر…