وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در مکان غصبی

نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد

نماز در مکان غصبی چه حکمی داردمکان نمازگزارمسأله 866 کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد (1) نمازش باطل است (2) ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی (3) مانعی ندارد (4). (1) (خوئی، تبریزی:)…