مرور برچسب

نماز در حرکت

خواندن نماز مستحبی و نافله با ایماء و اشاره

خواندن نماز مستحبی و نافله با ایماء و اشارهمطابق نظر آيت الله خامنه اي کیفیت نماز نافله در شرائط مختلف س۱. آیا در نماز نافله در حال سواره و راه رفتن و نیز در حال استقرار و اختیار می‌توان رکوع و سجود را با ایماء و اشاره…

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند مسأله 781 نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری (1) خواند و اگر انسان در این دو حال ، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد (2). (1) (فاضل…