وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در اماکن عمومی

نماز در هتل و مکان های عمومی

نماز در هتل و مکان های عمومیمسأله 878 نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اینها که برای واردین آماده است (1) اشکال ندارد (2) (و اگر وثوق (3) پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است (4)) ولی در غیر این قبیل جاها، در صورتی می شود نماز…