وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در اتوبوس

اگر راننده اتوبوس برای نماز نایستد تکلیف چیست

اگر راننده اتوبوس برای نماز نایستد تکلیف چیست اگر راننده اتوبوس برای نماز نایستد تکلیف چیست تمام رانندگان وسایل نقلیه عمومی از نظر قانون موظف هستند هنگام وقت نماز توقف داشته باشند تا مومنین بتوانند به انجام فرایض خود برسند. اگر راننده ای تخلف…

مسائل متفرقه نماز

مسائل متفرقه نماز مسائل متفرقه نماز  س 723: چگونه بايد افراد خانواده را براى خواندن نماز صبح بيدار نمود؟ ج: در اين مورد کيفيت خاصى در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد.س 724: نماز و روزه کسانى که به گروه‌ها و طايفه ‏هاى مختلفى منسوب…