وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز خواندن زن حائض

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند حرمت عبادات حائض پرسش 97 . انجام چه عباداتى براى زن حائض حرام است؟ همه مراجع: هر عبادتى كه كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد، انجام آن جايز نيست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتكاف و نماز احتياط.تبصره .…