مرور برچسب

نماز خانه

ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي

ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبيس: آيا زن حائض مى‌تواند به حسينيه، مراسم عزادارى و نمازخانه و... وارد شود؟ج) رفتن به حسينيه و مراسم عزادارى مانع ندارد ولى مكث در مساجد، گذاشتن چيزى در مسجد و رفتن در مسجدالحرام و مسجد النبى جايز…