مرور برچسب

نماز جماعت

نمازی که ثوابش بیش از چهل سال نماز است

نمازی که ثوابش بیش از چهل سال نماز است پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند :یک نماز با جماعت ، بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه است.پرسیدند : آیا یک روز نماز؟ فرمود : بلکه یک نماز.منبع : مستدرک الوسائل، ج 1 ص…

نماز تراویح به جماعت بدعت عمر بن خطاب است +اسناد

نماز تراویح به جماعت بدعت عمر بن خطاب است ما شاهدیم پس از پیامبر بدعتهای زیادی رخ داد، خلافت را از علی بن ابی طالب غصب کردند، فدک را که در تملیک حضرت زهرا بود دزدیدند و بردند، در صورتی که خود اهل سنت اعتراف می کنند هیچ دلیلی برای خلافت ابوبکر…

خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است

خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است برای ماموم یا کسی که می خواهد نماز خود را فرادی بخواند به عنوان یک عمل مستحبی لازم است ؟پاسخ:…

معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالا

معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالاحضرت آیت الله مکارم شیرازیچگونگی اتصال نمازجماعت در طبقه بالا پرسش : معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالا و چگونگی اتصال را بیان فرمایید؟ پاسخ : در نماز جماعت که زنان در طبقه بالا و مردان در طبقه…

وصل شدن از فاصله چند متری به نماز جماعت هنگام دیر رسیدن

وصل شدن از فاصله چند متری به نماز جماعت هنگام دیر رسیدن مطابق نظر آيت الله خامنه اياقتدا به نماز جماعت از فاصله زياد س. شخصى وارد مسجد شد ديد امام در ركوع است از فاصله چهارمترى بعد از گفتن تكبيرةالاحرام به سرعت حركت كرده و در ركوع به امام…

اتصال به جماعت به واسطه بانوان

اتصال به جماعت به واسطه بانوان مطابق نظر آيت الله خامنه اياتصال به جماعت به واسط بانوان س. در نماز جماعت مانند حرم مطهر رضوي و يا نماز جمعه گاهي اتفاق مي­افتد که اتصال آقايان به جماعت توسط بانوان انجام مي‌گيرد، آيا اشکال دارد؟ ج. اشکال…

مستحبات نماز جماعت چیست

مستحبات نماز جماعت چیستچیزهایی که در نماز جماعت مستحب استمسأله 1480 اگر ماموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر یک زن باشد (1) (مستحب است (2) در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد (3))…

گفتن اذکار و انجام اعمال قبل امام جماعت

گفتن اذکار و انجام اعمال قبل امام جماعت  مسأله 1467 مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید (1) بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید (2). (1) (مکارم:) ولی در ذکرهای دیگر مانع ندارد، هر چند احتیاط مستحب…

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

خواندن حمد و سوره در نماز جماعتمسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند (1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند (2).  (1) (مکارم:) و حمد و سوره در صورتی از او ساقط…

شرایط امام جماعت چیست

شرایط امام جماعت چیستمسأله 1453 امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند (1) و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد (2) و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به…

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان +نظر10مرجع

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردانمسأله 1433 - (در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد (1) و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به واسطه او به امام متصل شده است (2)، ولی (3)) اگر…

فاصله بین صفوف نماز جماعت

فاصله بین صفوف نماز جماعتمسأله 1432 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد (1)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد. (1)…

فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت

فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت آیا در بین نماز جماعت می توان نیت فرادا کرد؟عدول نیت از جماعت به فرادا در بین نماز جماعت] مسأله 1423 انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادی کند. (گلپایگانی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که…

باطل بودن نماز امام جماعت

باطل بودن نماز امام جماعت  مسأله 1421 اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده، یا به جهتی نمازش باطل بوده (1) مثلًا بی وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است (2). (1) (گلپایگانی، صافی:) عادل نبوده، یا به جهتی نمازش باطل…