قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

نماز جماعت

صفحه اصلی/برچسب:نماز جماعت

خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است

خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است برای ماموم یا کسی که می خواهد نماز خود را فرادی بخواند به عنوان یک عمل مستحبی لازم است ؟ پاسخ: اذان و اقامه برکسی که با [...]

معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالا

معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالا حضرت آیت الله مکارم شیرازی چگونگی اتصال نمازجماعت در طبقه بالا [اتصال صف ها] پرسش : معیار اتصال نماز جماعت در طبقه بالا و چگونگی اتصال را بیان فرمایید؟ پاسخ : در نماز جماعت که زنان در طبقه بالا و مردان در طبقه پایین هستند ما مى‏ گوییم [...]

وصل شدن از فاصله چند متری به نماز جماعت هنگام دیر رسیدن

وصل شدن از فاصله چند متری به نماز جماعت هنگام دیر رسیدن مطابق نظر آيت الله خامنه اي اقتدا به نماز جماعت از فاصله زياد س. شخصى وارد مسجد شد ديد امام در ركوع است از فاصله چهارمترى بعد از گفتن تكبيرةالاحرام به سرعت حركت كرده و در ركوع به امام و مأمومين ملحق شده [...]

اتصال به جماعت به واسطه بانوان

اتصال به جماعت به واسطه بانوان مطابق نظر آيت الله خامنه اي اتصال به جماعت به واسط بانوان س. در نماز جماعت مانند حرم مطهر رضوي و يا نماز جمعه گاهي اتفاق مي­افتد که اتصال آقايان به جماعت توسط بانوان انجام مي‌گيرد، آيا اشکال دارد؟ ج. اشکال ندارد. - هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله [...]

مستحبات نماز جماعت چیست

مستحبات نماز جماعت چیست چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است [ اگر ماموم یک مرد باشد] مسأله 1480 اگر ماموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر یک زن باشد (1) (مستحب است (2) در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد [...]

گفتن اذکار و انجام اعمال قبل امام جماعت

گفتن اذکار و انجام اعمال قبل امام جماعت  [مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید] مسأله 1467 مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید (1) بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید (2). (1) (مکارم:) ولی در ذکرهای دیگر مانع ندارد، هر چند احتیاط مستحب [...]

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت [مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند] مسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند (1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند [...]

شرایط امام جماعت چیست

شرایط امام جماعت چیست [امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد] مسأله 1453 امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند (1) و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم [...]

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان +نظر10مرجع

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان [در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده نباشد] مسأله 1433 - (در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد (1) و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به [...]

فاصله بین صفوف نماز جماعت

فاصله بین صفوف نماز جماعت [مأموم نباید جلوتر از امام بایستد] مسأله 1432 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد (1)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از [...]

فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت

فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت آیا در بین نماز جماعت می توان نیت فرادا کرد؟ [عدول نیت از جماعت به فرادا در بین نماز جماعت] مسأله 1423 انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادی کند. (گلپایگانی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود، نیّت [...]

باطل بودن نماز امام جماعت

باطل بودن نماز امام جماعت  [اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده] مسأله 1421 اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده، یا به جهتی نمازش باطل بوده (1) مثلًا بی وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است (2). (1) (گلپایگانی، صافی:) عادل نبوده، یا به جهتی نمازش [...]

اقتدا به امام جماعت زودتر از صفهای جلو

اقتدا به امام جماعت زودتر از صفهای جلو  [ بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز باشد] مسأله 1418 بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد (1) کسی که در صف بعد ایستاده، می تواند تکبیر بگوید (2) ولی احتیاط مستحب آن است که صبر [...]

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت [ اگر امام در محراب باشد] مسأله 1411 اگر امام در محراب باشد (1) و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به واسطه دیوار محراب، امام را نمی بینند نمی توانند اقتدا کنند (2)، بلکه اگر (3) [...]

شک امام و ماموم در نماز جماعت

شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و مأموم [ اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند] مسأله 1192 اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند مثلًا شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت (1)، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد (2) که چهار رکعت خوانده [...]