مرور برچسب

نماز بدون غسل

خواندن نماز بدون غسل جنابت

خواندن نماز بدون غسل جنابتطبق نظر همه مراجع اگر کسی بدون غسل جنابت نماز خوانده باشد، مثلا نمی دانسته که استمنا سبب جنب شدن می شود و ... باید نمازهایی را که در حال جنابت خوانده است قضا کند.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 524: من تا سن…