وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز آیات چگونه خوانده می شود

نماز آیات چیست و چه زمانی واجب می شود

نماز آیات چیست و چه زمانی واجب می شوددر نوشتار قبل نحوه خواندن نماز آیات مطرح شد، در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1491 نماز آیات که دستور آن بعداً گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز (1) واجب می شود: اول:…