قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

نفاس بيش از ده روز

صفحه اصلی/برچسب:نفاس بيش از ده روز

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز خون بيش از ده روز پرسش 238 . اگر زن بعد از زايمان تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع (به جز تبريزى): اگر از زنانى است كه عادت ماهانه دارد، بايد به اندازه عادتش نفاس و بقيه را استحاضه قرار دهد. [...]

Code Center