وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نظر-آیت-الله خامنه ای در خصوص خروج منی ا

تفاوت مذی و منی در زن

تفاوت مذی و منی در زن1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده، مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- استبرا و روش آن را از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3- از اینجا کلیک کنید…