وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نطفه عیر شوهر

حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر

حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر1- اکثر مراجع استفاده از نطفه و اسپرم غیر همسر را جایز نمی دانند و این کار را حرام می دانند. راه دشواری که هست اینست که زن و شوهر موقتا از هم طلاق بگیرند، پس از عده…