وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نشانه حیض

ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت

ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت1-در نوشتار قبل موضوع :«زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض » مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- برای دیدن نوشتار با موضوع«ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز » از اینجا کلیک کنید و مطالعه…