وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نسیه

خمس اجناس خریداری شده به صورت نسیه

خمس اجناس خریداری شده به صورت نسیهآيت الله شبيري زنجاني سوال 262 - آيا به اجناسي كه تاجر به صورت نسيه خريداري نموده، و هنوز وجه آن را پرداخت ننموده، (و سال خمسي او رسيده) خمس تعلق مي گيرد يا خير؟ پاسخ اگر درمعامله سود کرده باشد معادل آن…

مدت در معامله نسیه

مدت در معامله نسیه مدت در معامله نسیهمسأله 2105 در معامله نسیه باید مدّت، کاملًا معلوم باشد، (1) پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملًا معین نشده معامله باطل است. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست…

احکام خرید و فروش نقد و نسیه

احکام خرید و فروش نقد و نسیه احکام خرید و فروش نقد و نسیهنقد و نسیه مسأله 2104 اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند (1) و تحویل دادن خانه و زمین و مانند…