وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نزدیکی در حیض

آیا بخشیدن مدت در حیض یا نزدیکی در حیض جزوه عده محسوب می گردد

آیا بخشیدن مدت در حیض یا نزدیکی در حیض جزوه عده محسوب می گردد نزدیکی از واژن در دوران پریودی حرام است و مطابق نظر برخی مراجع کفاره دارد. پایان یافتن مدت عقد موقت و یا بخشیدن باقیمانده مدت در ایام عادت زن مانعی ندارد ولی این حیض او جزو عده…

بارداری در پریودی و منظور از ولد حیض

بارداری در پریودی و منظور از ولد حیض بارداری در پریودی و منظور از ولد حیضدر نوشتار قبل «حکم شرعی نزدیکی در حیض» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.باور نادرست : زنان طی عادت‌ماهیانه نمی‌توانند باردار…