وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نزديكي قبل از غسل حيض

حكم نزديكي قبل از غسل حيض

حكم نزديكي قبل از غسل حيضکفاره نزدیکی در دوران حیض(پریودی) را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 467 بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند (1)، ولی (2)…