مرور برچسب

نزديكي قبل از غسل حيض

حكم نزديكي قبل از غسل حيض

حكم نزديكي قبل از غسل حيضکفاره نزدیکی در دوران حیض(پریودی) را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 467 بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند (1)، ولی (2)…