وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نزديكي از پشت

نزديكي از پشت در حيض

نزديكي از پشت در حيض*- در نوشتار قبل  «حكم نزدیکی از جلو در حال حیض»  و ميزان كفاره گفته شد، در تكميل مطلب حتما آن را مطالعه نماييد . پرسش 124 . حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است، چيست؟ آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، مكارم و…