وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نذر حرم

حکم نذر برای امام و امام زاده و تغییر آن

حکم نذر برای امام و امام زاده و تغییر آن حکم نذر برای امام و امام زاده و تغییر آن مسأله 2662 اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به مصارف حرم برساند (1) از قبیل فرش و پرده و روشنایی (2) و اگر برای امام علیه…