وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نذر اعتكاف دو روز و يا سه روز منفصل

زمان و مدت اعتكاف

زمان و مدت اعتكاف   تعريف اعتكاف اعتكاف، در لغت به معناى توقف در جايى است و در اصطلاح فقهى، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند، با شرايطى كه خواهد آمد.   وقت فضيلت اعتكاف س. چه زمانى اعتكاف مستحب مؤكد است؟ و به عبارت ديگر در…