وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نخل کشی

حکم علم کشی در عزاداری چیست

حکم علم کشی در عزاداری چیست حکم علم کشی در عزاداری چیستمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1442: در بعضی از مساجد در ایام عزاداری از عَلَم‏های(2) متعددی استفاده می‏شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است و گاهی موجب سؤال متدینین از اصل فلسفه…