وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نحوه انجام تیمم

احکام تیمم

احکام تیمم نظر 10 مرجع درباره تیمم را از  اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. * موارد تیمم مواردی که بایـد بـه جای وضو و غسل تیمم کرد ۱. هنگامی که تهیه‌ی آب ممکن نباشد یا به این خاطر که آب وجود ندارد و…