وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نجس شدن پایین آب

آب جاری چیست

آب جاری چیست3 آب جاری مسأله 28 آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات (1). (1) (مکارم:) یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می‌گیرد و ادامه دارد. (تبریزی:) و لوله کشی‌هایی که فعلًا در بلاد مرسوم است…