وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نجس شدن مهر

نجس شدن مهر و محل سجده

نجس شدن مهر و محل سجدهمسأله 1065 مهر (1) یا چیز دیگری که بر آن سجده می کند (2)، باید پاک باشد، ولی اگر مثلًا مهر را روی فرش نجس بگذارد (3)، یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد (4) اشکال ندارد. این مسأله، در رساله…