مرور برچسب

نبش قبر

پرسش و پاسخ احکام نبش قبر

پرسش و پاسخ احکام نبش قبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیمنظور از نبش قبر پرسش : منظور از نبش قبر کردن چیست؟ آیا هر کندن قبری می شود نبش قبر؟ پاسخ : منظور از نبش قبر آن است که آن را طورى بشکافند که آثار بدن میّت ظاهر شود و اگر بدن ظاهر…

نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد

نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارددر نوشتار قبل احکام نبش قبر مطابق با نظر 10 مرجع مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.س: نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد؟ ج) نبش قبر براى نقل به غير…