وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نان خور

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیست

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیستعرفی بودن نان خور در زکات فطره س۱۴. مصداق نان خور در زکات فطره، امر عرفی است، یعنی چه ؟ج. یعنی عرفاً تحت تکفّل او باشد، به طوری که هزینه خوراک و خرجی او را بپردازد.منبع: سایت هدانا برگرفته از…

آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهد

آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهدنظر مراجع به صورت جامع در نوشتار قبل درباره زکات فطره مهمان مطرح شد، در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.۱- مطابق نظر آيت الله خامنه ايزکات فطره ميهمان 225. ميهمانى كه فقط…