مسائل متفرقه وضو

مسائل متفرقه وضو مسائل متفرقه وضو مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، براى وضو و غسلش چه بايد بكند؟ ج) در صورت كاشت ناخن، براى وضو و غسل بايد مانع ـ ولو با صرف هزينه ممكن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امكان برطرف‌کردن آن [...]