ناتوانی جنسی مرد و طلاق

ناتوانی جنسی مرد و طلاق حضرت آیت الله مکارم شیرازی عجز مرد از نزدیکی[عیوب موجب فسخ] پرسش : اگر مردى قبل از ازدواج از نزدیکى عاجز باشد و زن بعد از مراسم عروسى بفهمد و فوراً عقد و نکاح را به هم نزند و از شوهر جدا نشود، آیا در این صورت زن مى تواند [...]