وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ناتواني در كفاره

اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد

اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را نداردس ۸۱۱: شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی توانایی قضای همه روزه ‏های فوت شده را ندارد و مالی هم…