وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مکروه یعنی چه

مکروه به چه معناست و تعداد مکروهات در عبادات و معاملات

مکروه به چه معناست و تعداد مکروهات در عبادات و معاملاتمکروه، اصطلاحی فقهی درباره عملی است که ترک کردن آن بهتر از انجام دادن است. کراهت‌، گاه در عبادات است و‌ گاه در معاملات و کسب و کار. کراهت در عبادات به معنای کم شدن ثواب آن عبادت نسبت به…