قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

مکان نماز گزار

صفحه اصلی/برچسب:مکان نماز گزار

نجس بودن مکان نمازگزار

نجس بودن مکان نمازگزار شرط چهارم : آن که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد (2) ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است (3) و احتیاط مستحب آن است [...]

Code Center