مرور برچسب

موکل

احکام وکالت چیست

احکام وکالت چیست احکام وکالت چیستاحکام وکالت وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید (1) پس آدم…