مرور برچسب

موي مصنوعي

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري كلاه گيس پرسش 147. آيا استفاده از كلاه گيس به جاى روسرى كفايت مى كند؟ آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد كلاه گيس را از نامحرم پوشاند. آيات عظام بهجت و وحيد: اگر باعث مفسده شود، جايز…

موي مصنوعي و مسح سر در وضو

موي مصنوعي و مسح سر در وضو*-مرتبط باهمين موضوع نوشتار : «كاشت مو و استفاده از كلاه گيس در وضو و غسل» را از «اينجا» کلیک و مطالعه كنيد.مسح بر موى مصنوعى س. آيا مسح بر موى مصنوعى جايز است؟ ج. اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و يا…