وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

موهاى بلند

مسح سر در موهاي بلند

مسح سر در موهاي بلندمسأله 251 لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلًا شانه کند به صورتش می‌ریزد (1)، یا به جاهای دیگر سر می‌رسد (2)، باید بیخ موها را…